Word Lid
menu
Word Lid

Lijsttrekker

Joël Dereze

Ik stel mij even voor:

 • mijn naam is Joël Dereze, geboren in Tienen in 1956;
 • zoon van Frans Dereze en Lucienne Bourguignon, beiden overleden;
 • vader van 2 fantastische kinderen, Sven en Sandra;
 • weduwnaar, mijn partner is Greet Decleir;
 • officier op rust van het 4de Lansiers, de pantsereenheid waar Tienen peterstad van is;
 • hobbykok en vrijwilliger bij een mindervalide persoon.

Mijn voordeel is ook mijn nadeel. Ik zeg wat ik denk, en ik denk wat ik zeg. Sommige mensen hebben het daar moeilijk mee, anderen appreciëren dit juist. Verschillende keren heb ik mogen horen dat je in de politiek niet altijd het topje van je tong moet laten zien, en af en toe de waarheid mag achterhouden. Daar doe ik niet aan mee, maar ik sta voor een open, eerlijke en rechtlijnige communicatie.

Wat ik voor mijn stad Tienen wens - en hopelijk samen met U mag bereiken - is:

 • meer inspraak voor de Tiense burgers in dossiers van algemeen belang;
 • betere en betaalbare activiteiten voor de jeugd en de senioren;
 • betere en transparantere verdeling van de sociale woningen;
 • snellere behandeling van armoededossiers;
 • meer veiligheid voor onze vrouwen in het algemeen;
 • een propere stad met uitstraling naar buiten uit;
 • en last but not least een betere aanpak van de mobiliteitsproblemen, zowel praktisch als milieubewust, en met aandacht voor onze mindervaliden.

Ik ben ook een dierenvriend en wil een einde maken aan alle mishandelingen, folteringen, en andere zieke handelingen ten opzichte van dieren.

Op mijn persoonlijke facebookpagina heb ik een belofte geformuleerd. Daar zal ik mij aan houden. Zeker weten. Ik herhaal hier deze belofte. Indien ik het geluk heb om verkozen te worden, zal ik een deel afstaan om minder bedeelde mensen te helpen, niet door stortingen, maar bijvoorbeeld door producten te bezorgen. Tevens zal ik mij engageren om de Tiense dierenbescherming te helpen. Misschien is dit slechts een druppel op een hete plaat, maar beter één druppel, dan geen.

Met Vlaamse groeten,

Joël Dereze
lijsttrekker Vlaams Belang Tienen