menu
Word Lid
Een propere stad zonder zwerfvuil

Bijna driekwart van het huishoudelijk afval belandt in een of andere materiaalrecuperatie en krijgt een nieuw leven als grondstof of via hergebruik. De Vlaming is ervan overtuigd dat grondstoffen zo veel mogelijk worden hergebruikt en dat onderdelen van producten worden gerecycleerd op het einde van hun levenscyclus.

Wie goed sorteert, mag daarvoor dan ook beloond worden. Het Vlaams Belang Tienen wil daarom dat inwoners die gescheiden afval naar het containerpark brengen en dus eigenlijk een grondstof aanbieden, niet nog eens extra moeten betalen voor deze dienstverlening.

Wie aan het milieu en zijn leefomgeving denkt door een bezoek aan het containerpark, moet dat dan ook gratis kunnen doen.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF