menu
Word Lid
Echte inspraak voor alle Tienenaars

Over de islamisering, de vestiging van moskeeën, de sociale huisvesting en het Vlaamse karakter wil het Vlaams Belang Tienen dat wijzelf neen kunnen zeggen tegen wat Tienen van hogerhand wordt opgedrongen.

Wij willen dat Tienen opnieuw zélf het eigen lot kan bepalen. Wij willen de Vlaamse partij zijn die opnieuw hoop geeft aan de zwijgende mensen van het eigen volk, die het beu zijn om alles zo maar te ondergaan. Vandaar dat wij voorstanders zijn voor een gemeentelijk referendum, dat bindend moet zijn. Het Vlaams Belang Tienen wil dat de Tienenaars rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen op het lokale beleid. Daarom moet in het decreet Lokaal Bestuur worden ingeschreven dat een gemeentelijke volksraadpleging mogelijk wordt en beslissend is.

Met als gevolg dat Vlaams Belang Tienen opkomt voor een transparant en open beleid.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF