menu
Word Lid
Betere doorstroming van het verkeer

De verkeersdrukte in onze stad Tienen neemt in de buurt van de vele scholen en op de vernieuwde ring sterk toe.

De meerderheid van de Tienenaars vindt het verkeer niet veilig genoeg om kinderen alleen naar school te laten gaan volgens het STADSPROFIEL TIENEN DS 2018-04-15.

Fijn stof en geluidshinder bedreigen dagelijks onze gezondheid en tasten de leefbaarheid van onze stad aan. Vandaar dat wij, het Vlaams Belang Tienen, een omvangrijk mobiliteitsplan met vele concrete voorstellen hebben uitgewerkt.

Zo stellen wij voor om de bussen van de Lijn niet meer toe te laten tot de binnenstad (behalve de marktbussen) en om een eigen stadsnet met zelfrijdende elektrische bussen uit te bouwen.

De realisatie van de noordelijke ring moet dringend uitgevoerd worden.

Vlaams Belang Tienen wil meer ruimte geven aan fietsers door de verkeersdoorstroming in het stadscentrum drastisch aan te pakken.

Voetgangers verdienen propere, brede en goedonderhouden voetpaden.

Een ander en beter parkeerbeleid dringt zich op!

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF